SEK 6.5 Million For KI Research On Rheumatic Diseases

Reumatikerförbundet allocates over 15 million kronor for research on rheumatic diseases in 2024. Out of a total of 98 approved projects, 34 are located at the Karolinska Institutet, sharing six and a half million kronor.

The research projects highlight a wide range of interventions beyond medication that are necessary for rheumatoid patients to lead a good life. These interventions can include exercise, diet, vaccines, assistive devices, rehabilitation, and education.

“Several of this year’s projects explore new promising interventions and how to maximize the impact of existing ones in the best possible way. It’s also noteworthy that studies focusing on health economics receive research funding,” says Lotta Håkansson, President of the Reumatikerförbundet.

Begum Horuluoglu

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Rheumatology.

– Cellulär mekanism av autoimmun muskelinflammation och utvecklingen av en musmodell

Bence Rethi

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Rheumatology.

– Autoantikroppar och utveckling av reumatoid artrit – molekylära mekanismer och nya behandlingsmöjligheter

Caroline Grönwall

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Rheumatology.

– B-celler och autoantikroppar vid reumatisk sjukdom – kartläggning av komplexa interaktioner

Dionysis Nikolopoulos

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Rheumatology.

– Precisionsmedicin vid neuropsykiatrisk systemisk lupus erythematosus (PreNeuroLup)

Elisabet Svenungsson

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Rheumatology.

– Autoimmunitet och kardiovaskulär sjukdom vid SLE, APS och i normalbefolkningen

Elizabeth Arkema

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Clinical Epidemiology.

– A comprehensive assessment of long-term risks associated with systemic lupus erythematosus treatments in Sweden

Gustaf Bruze

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Clinical Epidemiology.

– Reumatoid artrit, löneinkomst och arbetsfrånvaro

Helena Erlandsson Harris

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Rheumatology.

– Att förstå orsakerna till ledgångsreumatism hos barn

Helga Westerlind

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Clinical Epidemiology.

– Maskininlärning för prediktion av behandlingsutfall i reumatoid artrit

Ingrid Lundberg

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Rheumatology.

– Sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit

Ioannis Parodis

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Rheumatology.

– Studier för att optimera användningen av biologisk terapi samt monitorering, behandlingsutfall och långtidsprognos vid systemisk lupus erythematosus och lupusnefrit

Iva Gunnarsson

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Rheumatology.

– Biomarkörer vid SLE och ANCA-associerad vaskulit med njurengagemang- fortsatta studier

Jon Lampa

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Rheumatology.

– Kvarstående smärta och trötthet trots anti reumatisk behandling, en epidemiologisk och mekanistisk kartläggning vid tidig RA

Karin Hellgren

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Clinical Epidemiology.

– Graviditet hos kvinnor med inflammatoriska ledsjukdomar- hur påverkar sjukdomsaktivitet och behandling och hur påverkas barnen till dessa kvinnor

Karin Lodin

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Rheumatology.

– Biomarkörer och prognostiskt verktyg för prediktion av klinisk förbättring av myosit

Karin Lundberg

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Rheumatology.

– Om uppkomst och funktion av autoantikroppar i reumatoid artrit – studier av en möjlig koppling till mikrober

Karin Wadström

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Clinical Epidemiology.

– Förekomst, riskfaktorer, dödlighet och samsjuklighet för ANCA-associerade vaskuliter i Sverige

Karine Chemin

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Rheumatology.

– Hur överlever T-celler vid inflammation? – Metabolisk kartläggning av vävnadsinfiltrerande T-celler i reumatiska sjukdomar

Katerina Chatzidionysiou

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Rheumatology.

– Optimering av behandling av ledinflammation som orsakas av cancer immunterapi med checkpoint hämmare – den första randomiserade kliniska prövningen

Lina Marcela Diaz Gallo Norlén

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Rheumatology.

– Ett nytt perspektiv att undergruppera systemisk lupus erythematosus genom att integrera genetik och klinisk information

Marie Holmqvist

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Clinical Epidemiology.

– Cancer hos patienter med reumatisk systemsjukdom

Marie Wahren-Herlenius

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Rheumatology.

– Sjögrens syndrom – kliniska och immunologiska studier

Per-Johan Jakobsson

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Rheumatology.

– Tidig diagnostik och tidig behandling vid reumatisk sjukdom

Vivianne Malmström

Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Rheumatology.

– Lymfocyters betydelse vid inflammatorisk reumatisk sjukdom

Changrong Ge

Karolinska Institutet, Department of Medical Biochemistry and Biophysics.

– strukturella och funktionella studier av anticitrullinerade proteinantikroppar vid reumatoid artrit

Mike Aoun

Karolinska Institutet, Department of Medical Biochemistry and Biophysics.

– Utforska autoreaktiva B-celler och deras redoxreglering: Insikter i Autoimmuna sjukdomar

Rikard Holmdahl

Karolinska Institutet, Department of Medical Biochemistry and Biophysics.

– Ncf1-medierad oxidativ reglering av B-celler som ett nyckelsteg för utvecklingen av reumatoid artrit

Laura Romero-Castillo

Karolinska Institutet, Department of Medical Biochemistry and Biophysics.

– Utveckla tolerogena vacciner för reumatoid artrit: en ny metod för immunmodulering och sjukdomshantering

Johan Frostegård

Karolinska Institutet, Institute of Environmental Medicine.

– Nya immunologiska mekanismer vid reumatisk sjukdom, speciellt hjärtkärlmanifestationer.

Malin Regardt

Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society/

– Förbättrad aktivitetsförmåga och livskvalitet för personer med inklusionskroppsmyosit med hjälp av en kraftförstärkande handske.

Malin Ernberg

Karolinska Institutet, Department of Dental Medicine

– Tryptofanmetabolism, mikroflora och samsjuklighet vid långvarig muskelsmärta.

Lars Alfredsson

Karolinska Institutet, Institute of Environmental Medicine/ Department of Clinical Neuroscience.

– Betydelsen av påverkbara levnadsvanor/arbetsmiljöfaktorer för insjuknande och förlopp av reumatoid artrit – en studie av levnadsvanors/arbetsmiljöfaktorers påverkan på behandlingsresultat i vården.

AnnaCarin Horne

Karolinska Institutet, Department of Women’s and Children’s Health.

– Nya insikter om det hyperinflammatoriska syndromet hos barn, efterföljande SARS-CoV-2 infektion: MIS-C

Eva Kosek

Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience.

– Betydelsen av autoreaktiva antikroppar för smärta vid fibromyalgia

/Public Release. View in full here.